PROVEDENÉ AUKCE, DRAŽBY A PRODEJE

id. 1/3 budov – areál LET, a.s., Kunovice

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých z konkursní podstaty úpadce LET a.s.

900.000,- Kč

Družstevní podíl (členská práva v Bytovém družstvu Fr. Hajdy 7 a 9) spojený s užívacím právem k bytu č. 16, ulice Fr. Hajdy 9

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví družstva Bytové družstvo Fr. Hajdy 7 a 9.

860.000,- Kč

PENTA SHOE– soubor pohledávek

Předmětem dražby byl soubor pohledávek z konkursní podstaty úpadce PENTA SHOE, s.r.o.

700.000,- Kč

Rekreační objekt-Sázava, Rataje

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství.

670.000,- Kč

Posklizňová linka a sklad v původním areálu firmy ZZN s.p., Hrádek na Vlárské dráze

Jedná se o původní areál firmy Zemědělské zásobování a nákup ve Zlíně s.p. sloužící k posklizňové úpravě a skladování ...

650.000,- Kč

Soubor věcí movitých a nemovitých-nebytové prostory (obchod)

Nemovitost se nachází v okrajové severní části obce Otrokovice na ulici Mladých Stavbařů č.p.1811. Objekt slouží jako obchod.

630.000,- Kč

Objekt občanské vybavenosti č.p. 112

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti T & P GLASS, s.r.o.

600.000,- Kč

BARLI – Hradec nad Svitavou

Jedná se o nemovitost bývalé prodejny Jednota umístěné na severním okraji obce po levé straně páteřní silnice vedoucí obcí. Stavba ...

600.000,- Kč

LIGNACHEM – Daleké Dušníky

Areál leží mimo obec uprostřed obhospodařovaných polí asi 500 m severně od okraje obce Daleké Dušníky. Původně sloužil jako areál těžní ...

600.000,- Kč

pozemky Kníničky

Pozemky se nachází na severním konci původní průmyslové zástavby (výrobní objekty a objekty služeb) v lokalitě K Bukovinám v obci ...

590.000,- Kč

Zemědělská stavba bez č.p.

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti DRUŽSTVO SLUŽEB SLAVKOV, družstvo- v likvidaci.

515.000,- Kč

Rekreační objekt Bystřička

Rekreační objekt s pozemky v Bystřičce u Vsetína.

500.000,- Kč

Ovocný sad

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství.

500.000,- Kč

Zařízení trafostanice

Předmětem dražby byl soubor věcí movitých z konkursní podstaty úpadce LET, a.s.

500.000,- Kč

Pozemky - Malenovice

Předmětem dražby byly pozemky z konkursní podstaty úpadce Silvitra, s.r.o. v likvidaci.

440.000,- Kč

Zemědělský objekt Tlumačov

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství.

400.000,- Kč

Pohledávky K a K

Předmětem dražby byl soubor pohledávek úpadce Pekárny K a K spol. s r.o. za dlužníky. Pohledávky č. 1 v celkové ...

400.000,- Kč

Pozemek v k.ú. Zlín

Jedná se o atraktivní pozemek v centru krajského města Zlín. Pozemek je vedený jako stavební. Je situovaný mezi ulicí a ...

400.000,- Kč

Pozemky v k.ú. Vidče, id. 1/2

Jednalo se o pozemky zapsané na LV č. 1091, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, ...

385.000,- Kč

STAVMONT – Hulín - pozemky

Území na východním okraji obce Hulín po levé straně místní komunikace (ulice Višňovce).

370.000,- Kč

pohledávky SHOE MACHINES - SM

Předmětem dražby byl soubor pohledávek v celkové výši 109.661.002,- Kč z konkursní podstaty úpadce SHOE MACHINES - SM spol. s ...

350.000,- Kč

Stránky:
 <<   <   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]  > >>

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.