KOMERČNÍ SPISOVNA

Archivace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, dále jen GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

PROČ ARCHIVOVAT VE SPISOVNĚ:

 • Ušetříme Vám náklady spojené s archivačními prostory, provozní náklady a mzdy zaměstnanců.
 • Zajistíme, že dokumenty budou odborně roztříděny dle skartačních znaků s přidělením skartačních lhůt, uskladněny v nově rekonstruovaných prostorách s odpovídající teplotou a vlhkostí, tj. v souladu se stanovenými předpisy a po uplynutí skartačních lhůt na základě skartačního povolení řádně skartovány.
 • Zaměstnanci spisovny mají pravidelná školení dle platných norem a zákonů a jsou zavázáni k zachování mlčenlivosti a k dodržování zákonů ochrany osobních dat a utajovaných skutečností.
 • Písemnosti typu obchodních dokumentů, účetních dokladů až po mzdovou a personální agendu si mohou vyžádat státní úřady pro kontrolu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení), zajistíme včasné vyhledání dokladů a komunikaci s těmito úřady.
 • Bezpečnost zajištěna ochranným elektronickým zabezpečovacím systémem PCO a protipožárním zabezpečením.
 • Nemovitost v centru Zlína, vlastní parkovací místa, dostupnost k MHD, sousedství OC Kaufland Čepkova.
 • Uzavřeno pojištění za škodu způsobenou třetím osobám – tzv. profesní zodpovědnost.

KLÍČOVÉ VÝHODY:

 • vlastní nemovitost - komerční spisovna s dostatečnou úložnou kapacitou přímo v centru Zlína, ve které poskytujeme služby archivace a následné péče o spisový materiál,
 • udržování písemností v optimálních vlhkostních a teplotních podmínkách,
 • evidence písemností na databázovém programu, umožňující rychlé vyhledávání informací,
 • písemnosti se archivují a ukládají ve smyslu zákona č. 97/1994 Sb., o archivnictví, v platném znění po předepsanou dobu, např. mzdovou agendu ukládáme na 45 let, účetní agendu na 10 – 15 let.
 • provádíme archivaci více než 300 společností v rámci celé České a Slovenské republiky,
 • provádíme digitalizaci dokumentů,
 • pistupujeme ke každému zákazníkovi dle jeho individuálních požadavků.

REFERENCE:

 • Česká zbrojovka a.s.
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
 • MPM Trade spol. s r.o.
 • Global Enterprises LTD, spol. s r.o.
 • CE WOOD, a.s.
 • ICOM a.s.
 • Javořice a.s.
 • LET, a.s.
 • ETA a.s.
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
 • ELEKTROSPED, a.s.
 • EURONICS ČR a.s.
 • ALGECO s.r.o.
 • Auto Scandinavia Transport s.r.o
 • STAVMONT spol. s r.o.
 • Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
 • Vitar, s.r.o.

Kontaktní formulář:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.