PROFIL SPOLEČNOSTI

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. úspěšně provedla dražbu provozuschopné části podniku Fruta Lednice, a.s., dražbu souboru nemovitostí z konkursní podstaty LET Kunovice, a.s., rekreačního areálu Letka v Radějově apod. Úspěšnost společnosti při zpeněžování předmětů dražeb je založena na systematickém vyhledávání vážných zájemců o vlastnictví k předmětu dražby.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. je provozovatelem vlastního dražebního portálu elektronicke-drazby.draspomorava.cz v souladu s novelou zákona o veřejných dražbách, provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, a prováděcí vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. je poskytovatelem elektronického aukčního portálu elektronicke-aukce.draspomorava.cz. Formou elektronické aukce Vám umožníme jednoduše, transparentně a úsporně realizovat prodej nemovitostí a movitého majetku.


Dobrý obchod je takový,
kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.

Tomáš Baťa

TOP DRAŽBY A AUKCE

Pila Ptení

cena dosažená vydražením:
558.819.511,- Kč

Soubor nemovitostí - Svit a.s. Zlín

cena dosažená vydražením:
130.000.000,- Kč

Bytový dům - Praha, Washingtonova ulice

cena dosažená vydražením:
90.000.000,- Kč

HOTEL PALACE CLUB – Špindlerův Mlýn

cena dosažená vydražením:
82.700.000,- Kč

STIVAL – Napajedla, správní budova s pozemky

cena dosažená vydražením:
57.000.000,- Kč

Lesní pozemky s porosty, Pitín

cena dosažená vydražením:
43.000.000,- Kč

Soubor nemovitostí DELKO a.s. - (Floria)

cena dosažená vydražením:
29.000.000,- Kč

Soubor věcí nemovitých Uherské Hradiště, část Sady

cena dosažená vydražením:
28.200.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.