/ Elektronická aukce / Nemovitosti

Lesní pozemek Provodín

Detailní popis:

Pozemek p. č. 368 o výměře 2040 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, zaps. na LV č. 288, pro k. ú. Provodín, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Pozemek je z hlediska SÚP určen pouze k lesnímu využití.


Cena dosažená vydražením: 33.500,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.