/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

Objekt občanské vybavenosti Bystřice pod Hostýnem

Detailní popis:

Předmětem dražby byl soubor věcí nemovitých. Jednalo se o tyto nemovitosti: - prům. obj. v Bystřici pod Hostýnem č.p. 89 na pozemku p.č. St. 303/1 - pozemek p.č. St. 303/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2 to vše zapsáno na LV č. 452 pro k.ú. a obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž


Cena dosažená vydražením: 850.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.