/ Klasická dražba / Nemovitosti

Podíly na pozemcích k.ú. Vnorovy

Detailní popis:

Prodej z insolvenčního řízení dlužníka formou dražby Jedná se o dražbu spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Vnorovy. Předmět dražby se nachází v obci Vnorovy na trase Veselí nad Moravou-Břeclav asi 16 km jižně od Uherského Hradiště. Dražené podíly na pozemcích se nachází po levé straně silnice ze Strážnice do Hroznové Lhoty a Velké nad Veličkou asi 3 km severovýchodně od Strážnice ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech. Pozemky z hlediska SÚP určen pouze k zemědělskému využití.
Pozemek p.č. 2487/116 zapsaný na LV 1586 vedený jako orná půda o výměře 2 446 m2, pozemek p.č. 2472/79 vedený jako orná půda o výměře 432 m2 a pozemek p.č. 2481/97 vedený jako ostatní plocha o výměře 22 m2. Pozemky z hlediska SÚP určen pouze k zemědělskému využití.


Cena dosažená vydražením: 15.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.