/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné

Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníků Jaroslava Závadská a Zdeněk Závadský, oba bytem: Na Vyhlídce 567/33, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - bytová jednotka č. 567/1, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 596/13592 Vymezeno v: Budova Vyškov – Předměstí, č.p. 567, 622, byt. dům. LV 8584 na parcele 566/8, LV 8584 Parcela 566/8, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na LV č. 9049 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Vyškov, obec a okres Vyškov (dále jen „předmět dražby“). Celkový popis předmětu dražby Samostatně stojící bytový panelový dům č.p. 567 a č.p. 622 se dvěma vchody, v každém vchodě jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází společné prostory, v I. až IV. NP vždy tři bytové jednotky na podlaží. V jednom vchodě se tedy nachází celkem 12 bytových jednotek, v celém bytovém domě dohromady 24 bytových jednotek v osobním vlastnictví. Bytová jednotka č. 567/1 v I.NP po levé straně schodiště, o velikosti 2+1. Dispozice bytu je následující – vstup do podélné středové chodby, vlevo WC, koupelna a vchod do kuchyně. Na konci chodby vpravo je ložnice, vlevo obývací pokoj, v čele chodby je šatna. Jednotka nemá balkon ani lodžii. Součástí bytové jednotky je sklep v I.PP. Bytový dům je po revitalizaci ve velmi dobrém ST stavu, bytová jednotka neudržovaná ke kompletní rekonstrukci. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené ve vnitrobloku bytového domu nebo na přilehlé ulici. Bytová jednotka není pronajímána. Věcná břemena na LV zapsána nejsou Pozemek pod bytovým domem p.č. 566/8 o výměře 426 m2, podíl pro oceňovanou BJ je 596/13592. Přístup z veřejného pozemku p.č. 567/34 ve vlastnictví města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov - Město, 68201 Vyškov. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Cena dosažená vydražením:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.