/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

Bytová jednotka 3+1, Most

Detailní popis:

1. Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Tomáše Lacka, bytem: Josefa Ševčíka 957/23, 434 01 Most. Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 3+1, Most“ a je tvořen těmito nemovitostmi: - Bytová jednotka č. 957/102, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 6852/700534 Vymezeno v: Budova Most, č.p. 952, 953, 954, 955, 957, byt. dům, LV 20999 na parcele 4975/72, LV 20999 4975/73, LV 20999 4975/74, LV 20999 4975/75, LV 20999 4975/76, LV 20999 Parcela 4975/72, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/73, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 270 m2 4975/74, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 4975/75, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří podíl na společných částech domu a pozemku 269 m2 4975/76, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří Podíl na společných částech domu a pozemku 271 m2 - Spoluvlastnický podíl ve výši 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/72, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/73, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 4975/74, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/75, spoluvlastnický podíl o velikosti 6852/700534 na pozemku parc. č. 4975/76 vše zapsáno na LV č. 21845 a LV č. 20999 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most, pro katastrální území Most II, obec a okres Most (dále jen „předmět dražby“).


Nejnižší podání: 596.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.