/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

Rodinný dům Mistřín, č. p. 845

Detailní popis:

Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín: Soubor je dražen pod názvem „Rodinný dům Mistřín, č. p. 845“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Parcela č. 638 o výměře 333 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Mistřín, č.p. 845, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: 638 • Parcela č. 639 o výměře 411 m2, druh pozemku vinice, způsob ochrany zemědělský půdní fond • Parcela č. 640 o výměře 94 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“). Rodinný dům č.p. 845 a pozemky parc. č. 638, 639, 640 Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda. Objekt je užíván od roku 1974. Dům je v téměř původním stavu, byly provedeny pouze dílčí úpravy – v 80. letech byla přistavena koupelna s WC a komorou v patře a dále v 90. letech proběhla plynofikace objektu. Dispozičně je dům řešen jako 2+1 v přízemí a 3+1 v patře. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 177,15 m2. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, obecní vodovod, dům je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu. Dům je vytápěn pomocí plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Na pozemku parc. č. 638 se nachází stavba výše popsaného rodinného domu a vedlejší stavby – dílna, hospodářské stavby, zbylá část tvoří dvorek. Pozemky parc. č. 639 a 640 tvoří navazující zahradu, kde jsou trvalé porosty – ovocné stromy. Celková výměra pozemků činí 838 m2, jsou rovinaté. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku, v průjezdu. Nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 1.250.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.