/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné

id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61

Detailní popis:

1. Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví dlužníka Františka Vojtíška, bytem B. Němcové 16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Soubor je dražen pod názvem „id. 1/3 RD Kněžnice, č. p. 61“ a je tvořen těmito nemovitostmi: • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 58 o výměře 195 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Kněžnice, č. p. 61, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 58 • Id. 1/3 pozemek par. č. St. 136 o výměře 384 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 136 • Id. 1/3 pozemek par. č. 873 o výměře 158 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69, pro k. ú. Kněžnice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královohradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „předmět dražby“). Podíl id. 1/3 RD a pozemků uvedených na LV č. 69 vedeném pro k. ú. Kněžnice. Starší rodinný dům v původním stavu s částečně zrekonstruovanou kuchyní a obývacím pokojem. Objekt je umístěn u hlavní cesty, k objektu náleží pěkná zahrada a hospodářské stavení. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Cena dosažená vydražením:

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.