/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

pozemek p.č. 525/16, k.ú. Bukovec u Jablunkova

Detailní popis:

Jedná se o prodej nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 525/16 o výměře 8.164 m2 - trvalý travní porost, v k.ú. Bukovec u Jablunkova, obec Bukovec, okres Frýdek-Místek, který je situován v odlehlé části obce Bukovec, hned vedle Ski areálu Kempaland. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3897/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ v obci Bukovec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bukovec je pozemek zahrnut v plochách jako „občanské vybavení komerčního typu, kde jsou přípustné stavby - maloobchod - veřejné stravování a ubytování - výrobní, opravárenské a nevýrobní služby - zdravotní služby - kultura - veřejná správa a ochrana obyvatelstva.


Nejnižší podání: 360.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.