/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné

Pozemek parcela č. 1334/4, Zlín

Detailní popis:

Dražený pozemek se nachází v průmyslovém areálu Svit Zlín v severovýchodní části. Pozemek tvoří funkční celek se stavebními pozemky p.č. 5981 a 5982. Funkčně se jedná o manipulační plochu charakteru nádvoří. Nemovitosti byly zahrnuty do soupisu konkursní podstaty úpadce KONTY, a.s.


Cena dosažená vydražením: 1.090.000,- Kč

© 2020 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.