/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

Pozemky v k.ú. Vidče, id. 1/2

Detailní popis:

Jednalo se o pozemky zapsané na LV č. 1091, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Vidče, obec Vidče a okres Vsetín o celkové rozloze 75225 m2.


Cena dosažená vydražením: 385.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.