/ Neurčeno [Specifický typ] - aukce/dražba/prodej / Neurčeno [Položka typu] - nemov/movit/pohled/jiné /

pohledávky SHOE MACHINES - SM

Detailní popis:

Předmětem dražby byl soubor pohledávek v celkové výši 109.661.002,- Kč z konkursní podstaty úpadce SHOE MACHINES - SM spol. s r.o.


Cena dosažená vydražením: 350.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.