/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1592-EDD/24

Pozemek parc. č. 5415/8 k.ú. Prostějov

Detailní popis:

Dražený pozemek parc. č. 5415/8 se nachází ve městě Prostějov, uvnitř zastavěného území města. Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. Dle současného platného územního plánu města Prostějov se pozemek nachází v prostoru, který je určen k využívání jako plochy smíšené obytné, je tedy v prostoru určenému k výstavbě obytných a jiných budov. Na pozemku však není možná výstavba obytných a jiných budov, pozemek slouží jen jako komunikační plocha u bytového domu.Vstup na pozemek je možný přímo z příjezdové komunikace branou v oplocení pozemků. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Na pozemku není žádná stavba ani trvalý porost. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 388.410, - Kč

Cena dosažená vydražením: 740.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.