/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1591-EDD/24

Pozemek parc. č. 5395/17, k.ú. Prostějov

Detailní popis:

Dražený pozemek parc. č. 5395/17 se nachází ve městě Prostějov, uvnitř zastavěného území města. Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. Dle současného platného územního plánu města Prostějov se pozemek nachází v prostoru, který je určen k využívání jako plochy smíšené obytné, je tedy v prostoru určenému k výstavbě obytných a jiných budov. Na pozemku však není možná výstavba obytných a jiných budov. Pozemek je využitelný jako parkovací stání pro osobní vozidlo. Vstup na pozemek je možný přímo z příjezdové komunikace. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Na pozemku není žádná stavba ani trvalý porost.


Nejnižší podání: 24.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 43.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.