/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1590-EDD/24

Pozemek parc. č. 5395/2, k.ú. Prostějov

Detailní popis:

Dražený pozemek parc. č. 5395/2 se nachází ve městě Prostějov, uvnitř zastavěného území města. Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. Dle současného platného územního plánu města Prostějov se pozemek nachází v prostoru, který je určen k využívání jako plochy smíšené obytné, je tedy v prostoru určenému k výstavbě obytných a jiných budov. Na pozemku však není možná výstavba obytných a jiných budov, pozemek slouží jen jako komunikační plocha u bytového domu. Vstup na pozemek je možný přímo z příjezdové komunikace. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Na pozemku není žádná stavba ani trvalý porost.


Nejnižší podání: 243.960, - Kč

Cena dosažená vydražením: 1.000.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.