/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1595-EDN/24

RD Travčice

Detailní popis:

Objektem je samostatně stojící zděný rodinný dům, který je částečně podsklepený, o jednom nadzemním podlaží zřejmě z části obytným podkrovím pod sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 5+1. Dle podkladů je obytná plocha 134 m2, započitatelná plocha pro porovnávací metodu je 181,50 m2 včetně sklepních prostor. V minulých letech došlo pravděpodobně k dílčí rekonstrukci spočívající v opravě části střechy v roce 2017. Přibližně v roce 2013 došlo v rámci interiéru k modernizaci sociálního zařízení a kuchyně. Dům je vytápěn plynovým kotlem do otopných těles, dále je napojen na el. přípojku, vodovodní řad a obecní kanalizaci. Na vlastním pozemku je vybudována studna. Dále se v severním cípu pozemku parc. St. 136 nachází vedlejší stavba kůlny, která je zanesena v katastru nemovitostí, nicméně se její zákres v KN jeví jako chybný. Tuto skutečnost však nebylo možné ověřit z důvodu neposkytnutí součinnosti při místním šetření uživatelem nemovitostí. Tato stavba navazuje na sousední hospodářskou budovu umístěnou na pozemku parc. St. 191. V bezprostřední blízkosti kůlny na pozemku parc. St. 136 je umístěn skleník, který svými parametry zákresu do KN nepodléhá. Dále se na téže parcele nachází zděný bazén téměř obdélníkového půdorysného tvaru o přibližné zastavěné ploše 40 m2. Na pozemku parc. St. 269 stojí stavba garáže bez čp/če o zastavěné ploše 48 m2, zakreslená v katastru nemovitostí, která je zděná s rovnou střechou a krytinou z asfaltových pásů s oplechováním, dřevěnými vraty z uliční strany a dřevěnými dveřmi přístupnými z vnitřní strany pozemku. Pozemek parc. 488/5 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada má tvar písmene L s několika osazenými vzrostlými stromy.


Nejnižší podání: 3.700.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.700.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.