/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1588-EDD/24

Rodinný dům Komárov, č.p. 76

Detailní popis:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Zlín, v obci Komárov, poblíž zastávky autobusu „Komárov“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc. č. 158/2 (pozemek je ve vlastnictví obce Komárov). V obci Komárov je k dispozici základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 300 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Zlín, ve vzdálenosti cca 20 km od nemovité věci. Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc. č. 195, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 76 a pozemky parc. č. 193 a 194, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Komárov u Napajedel, obec Komárov, okres Zlín (LV č. 536). Na pozemku parc. č. 193 se nachází stavba garáže bez čp/če – bez LV. Dle sdělení dlužníka je v jeho vlastnictví.


Nejnižší podání: 880.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.455.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.