/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1570-EDD/23

Garáž č. 62/5, Hlinka, okres Bruntál

Detailní popis:

Obec Hlinka se nachází asi 25 km severně od Krnova v osoblažském výběžku na hranici s PR. V obci minimální občanská vybavenost (obecní úřad a prodejna smíšeného zboží) a neúplná infrastruktura (vodovod a kanalizace). Napojení obce na okolní města pouze autobusovou dopravou. Bytový dům č. p. 62 se nachází uprostřed obce naproti kostela sv. Valentina. Okolí tvoří převážně rodinné domy. Typový zděný bytovým dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou s půdním prostorem, postavený pravděpodobně v 70. letech jako svépomocná stabilizační výstavba pro pracovníky státního statku nebo zem. družstva. Později byly bytové a nebytové jednotky převedeny do osobního vlastnictví. Bytový dům má celkem 4 BJ – vždy dva na podlaží a 2 NBJ – dvě garáže v I. PP. Bytový dům v původním stavu, nebytová jednotka č. 62/5 v I. PP v původním stavu. Typový zděný bytový dům na betonových základech, stropy s rovným omítaným podhledem, betonové schodiště, sedlový krov a krytina z eternitových šablon na bednění. Klempířské konstrukce z FeZn plechu. Břízolitová venkovní omítka, vnitřní hladké omítky, bez oken, dřevěná vrata do garáže. Betonové podlahy, vnitřní rozvody elektroinstalace standartní. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách). Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).


Nejnižší podání: 50.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 70.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.