/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1586-EDD/24

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 376/2, k.ú. Ohrozim

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku parc. č. 376/2 o evidované výměře 350 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, zaps. na LV č. 584 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, pro katastrální území Ohrozim, obec Ohrozim a okres Prostějov. Pozemek je situovaný za stávající zástavbou rodinných domů o šířce cca 9 m.


Nejnižší podání: 63.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 63.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.