/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1578-EDD/24

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemku parc. č. St. 69/1 vč. stavby bez čp/če, k.ú. Hostěradice na Moravě

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v obci Hostěradice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic. Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 ke stavbě zemědělské stodoly, zděná se sedlovou střechou využívaná v minulosti pravděpodobně jako sklad. V době prohlídky znalce zdevastovaná k asanaci nebo nákladné rekonstrukci. Část objektu stojí na cizím pozemku. Předmětem dražby je i spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemku p.č. St. 69/1, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 330.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 330.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.