/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1577-EDD/24

Podíly ke stavbě bez čp/če a pozemkům k.ú. Hostěradice na Moravě

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v obci Hostěradice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 ke stavbě zemědělského objektu, zděná stavba se sedlovou střechou využívaná v minulosti pravděpodobně jako odchovna drůbeže nebo prasat. V době prohlídky znalce zdevastovaná k asanaci nebo nákladné rekonstrukci. Část objektu stojí na pozemcích jiných vlastníků. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. St. 3037, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p. a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. 3038. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 120.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 260.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.