/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1576-EDD/24

Pozemek parc. č. 440/1 k.ú. Nová Paka

Detailní popis:

Předmětem dražby je nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 4434, k.ú. Nová Paka, což je pozemková parcela 440/1, která je v katastru nemovitostí vedená jako ostatní plocha, neplodná půda, kterou je i ve skutečnosti. V rámci místního šetření znalce byla parcela zevrubně prohlédnuta, v rámci zajišťování podkladů byl dohledán územní plán, podle něhož jde o pozemek zahrnutý do ploch BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. Na pozemek je přivedena elektřina, podél pozemku (ve směru ke komunikaci) vede kanalizace a zřejmě i vodovod. Nová Paka je větším městem okresu Jičín, do které patří osady (části) Heřmanice, Kumburský Újezd, Podlevín, Přibyslav, Pustá Proseč, Radkyně, Štikov, Studénka, Valdov, Vlkov, Vrchovina a Zlámaniny. Město leží mezi významnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, navazuje na Podzvičínsko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj. Město je charakteristické nejen zajímavými přírodními jevy, ale také uměleckou a duchovní tvorbou, po léta bylo město spojeno s osudy hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil i Albrecht z Valdštejna. Dražený pozemek je při silnici č. 16, v severní okrajové části obce, při mostě přes Rokytku.


Nejnižší podání: 832.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 922.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.