/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 374-EA/24

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/906 k pozemkům k.ú. Polešovice

Detailní popis:

Obec Polešovice na jihozápadní okraji okresu Uherské Hradiště asi 7 km od Uherské Hradiště. V obci kompletní infrastruktura a pouze základní občanská vybavenost. Napojení obce pouze na autobusovou dopravu. Zemědělské pozemky ve stávajících obhospodařovaných lánech. Pozemky parc. č. 1995/203, parc. č. 1995/204 a parc. č. 1995/218 na LV č. 2846 a pozemky parc. č. 1995/303, parc. č. 1995/304 na LV č. 2796 se nachází v lokalitě „Stará pískovna” v bezprostřední blízkosti nově budované dálnice D 55 a mezi budoucí dálnicí a tratí ČD Přerov – Břeclav. Z hlediska platného SÚP plánu jsou pozemky s výjimkou pozemků parc. č. 1995/203, parc. č. 1995/204 vedeny v zóně staveb pro dopravní infrastrukturu. Pozemky parc. č. 1995/203, parc.č. 1995/204 jsou vedeny v zóně pro zemědělské využití. Pozemky parc. č. 5790/3 a parc. č. 5791 se nachází v lokalitě „Divoky” na severozápadním okraji katastru obce a jsou určeny z hlediska platného SÚP plánu pouze k zemědělskému využití.


Nejnižší podání: 4.500,- Kč

Cena dosažená vydražením: 9.100,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.