/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1572-EDD/23

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k RD Ronov nad Sázavou č.p. 23

Detailní popis:

Předmět dražby se nachází v k.ú. Ronov nad Sázavou, město Přibyslav, které se nachází cca 13 km vzdušnou čarou východně od Havlíčkova Brodu a silnici I. třídy č. 19 a silnic II. třídy č. 350 a 351, železniční trati na koridoru Praha – Brno – Sázava. Rodinný dům č.p. 23 se nachází cca 2,3 km východně od budovy městského úřadu, a to na západním okraji místní části Ronov nad Sázavou, nedaleko řeky Sázava. Příjezd a přístup k nemovitosti je z místní zpevněné komunikace. K dispozici je veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu.

Popis funkčního celku:
Hlavní stavbou ve funkčním celku je stavba solitérního rodinného domu. Dále se pod společným oplocením nachází samostatná zděná garáž, vedlejší doplňkové stavby, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky (tři parcelní čísla). Ve sklepě rodinného domu se nachází kopaná studna.

Rodinný dům č.p. 23
Jedná se o solitérní rodinný dům jednoduchého obdélníkového půdorysu s přistavěnou vstupní verandou, zastřešený sedlovou střechou, částečně podsklepený, přízemí obytné, podkroví obytné z jedné poloviny, druhá polovina pouze půda. Ve stavbě se nachází jedna bytová jednotka. Stavba běžného standardního vybavení, připojena na veřejný rozvod elektřiny, vody a kanalizace, zemní plyn není zaveden. První zmínka o stavbě pochází z roku 1870 (zjištěno na stavebním úřadě v Přibyslavi). Poslední větší rekonstrukce před cca 50 lety. Jednotlivé konstrukce krátkodobé životnosti jsou postupně modernizovány. Uliční část stavby má obvodové stěny tl. 100 cm smíšeného zdiva s převahou kamene, zahradní část má tl. Stěn cca 40 cm, obálka budovy není zateplena. Stropy nad sklepem a nad přízemím pevné s rovným podhledem. Ve sklepě snížená světlá výška místností, přístup pro kamenném schodišti z přízemí domu, schody do podkroví dřevěné. Okna dřevěná špaletová, běžné omítky, podlahové krytiny, obklady a dlažba, vytápění ústřední radiátorové teplovodní s kotlem na tuhá paliva. Kotel byl odstaven a demontován, protože po kontrole pracovníka odboru životního prostředí MÚ Přibyslav již nesplňuje emisní třídu a nesmí být používán. Ohřev TUV el. bojlerem. Celkové opotřebení stavby uvažováno cca 50 %, zvýšená energetická náročnost stavby (obálka budovy není zateplená).

Zděná garáž – jedná se o přízemní garáž na 1 osobní vozidlo, zděného provedení na hranici pozemku směrem do ulice.
Zděná kolna – jedná se o zděnou kolnu na hranici pozemku směrem k řece Sázava. Stavba je zděného provedení, přízemní, zastřešená sedlovou střechou.
Studna – jedná se o kopanou studnu ve sklepě rodinného domu. Studna je užívána jako zdroj vody.
Vedlejší stavby – jedná se o soubor jednoduchých staveb vzájemně na sebe navazujících v západní části pozemku parc. č. 164/1.
Venkovní úpravy – jako venkovní úpravy byla zjištěna přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka elektřiny, oplocení pozemku, 1 ks vchodová vrátka a 1 ks vjezdová brána (obě ocelové), zpevněné plochy kolem domu dlážděné nebo betonové monolitické.
Trvalé porosty – ve funkčním celku s rodinným domem pod společným oplocením se nachází běžné trvalé porosty okrasné i ovocné.
Pozemky – ve funkčním celku se nachází pozemek parc. č. St. 20 o výměře 548 m2, pozemek parc. č. 164/1 o výměře 226 m2 a pozemek parc. č. 277/1 o výměře 788 m2. Celková výměra pozemků činí 1.562 m2.

Jedná se o samostatný rodinný dům, který umožňuje bydlení rodiny o celkovém počtu 4 až 5 obyvatel, v malé osadě s možností napojení na všechny inženýrské sítě, s potřebným zázemím a větší rozloze pozemků. Stavba je ve stavu 50 % opotřebení, nezateplená s větší energetickou náročností.


Nejnižší podání: 1.300.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.305.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.