/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 377-OEA/24

Areál CAVD, Dobříš

Detailní popis:

Jedná se o 4 objekty, z nichž dva slouží pro administrativní účely a dva pro skladové účely. V případě administrativních objektů se jedná o 2 prakticky totožné stavby, které jsou dispozičně členěny do tří křídel, kdy vždy prostřední z nich slouží jako spojovací část zbylých dvou. Rekonstruováno v letech 2012–2016. V současnosti jsou budovy koncipovány jako prostory pro vědu a výzkum s odpovídajícím administrativním a sociálním zázemím. Objekty jsou dvoupodlažní, nejsou podsklepené, ani nemají využitelné podkroví. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděné objekty s převážně sedlovou střechou s plechovou krytinou. Exteriérové výplně stavebních otvorů tvoří plastová okna a dveře. Vnitřní omítky jsou převážně hladké štukové, podlahy jsou tvořeny především stěrkou, keramickou dlažbou nebo koberci. Vytápění objektů je zajištěno vždy samostatně pro každou z budou. Celková užitná plocha: 4 675,60 m2 Objekty pro skladování se nacházejí v blízkosti administrativních budov z jejich západní strany Objekty jednopodlažní nepodsklepené a jde opět o původní objekty, rekonstruovány pouze částečně. Jednalo se hlavně o opravy střech a o zateplení obvodových stěn. Interiéry původní. Z konstrukčního hlediska jsou oba objekty zděné. Střecha je sedlová či pultová, okna jsou původní s kovovými rámy. Dveře jsou kovové, dřevěné nebo plastové. Podlaha je převážně betonová nebo s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Celková užitná plocha: 770,20 m2 Dále je předmětem prodeje soubor objektů s technologií biomasové elektrárny. Tato technologie nebyla v provozu cca od 2016. Technologie byla naposledy spuštěna přibližně před 2 lety a je funkční. V případě západního objektu se jedná o zastřešenou skeletovou konstrukci, která je opláštěná pouze ze 3 stran, která slouží pro složení biomasy a zároveň částečně kryje technologii sušení a dopravy paliva. Hlavní část je pak umístěna v sousedním zděném objektu, který je částečně třípodlažní. V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou další části technologie elektrárny, jako například kogenerační jednotka. Zároveň jsou tyto prostory využitelné pro skladování. Celková užitná plocha: 791,11 m2 Pozemky o celkové výměře 10 202 m2. Tyto pozemky jsou přibližně z poloviny zastavěny adm. A skladovacími objekty a objektem biomasové elektrárny. Zbylá polovina výměry pozemků představuje zpevněnou manipulační a parkovací plochu před administrativními objekty. Dle územního plánu obce Dobříše se veškeré pozemky nachází v plochách s označením VS – výroba a skladování (plochy smíšené výrobní, technologické parky). Součástí předmětu prodeje je soubor věcí movitých, software, pohledávky.


Nejnižší podání: 84.111.000, Kč

Cena dosažená vydražením: 84.111.000, Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.