/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1505-EDD/23

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k RD Blížkovice č.p. 82, okres Znojmo

Detailní popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemku parc. č. St. 26, jehož součástí je rodinný dům Blížkovice č.p. 82 a k pozemku parc. č. 67/14, obě parcely zaps. na LV č. 484, k.ú. Blížkovice, vč. vedlejších staveb (zemní sklep za domem), venkovních úprav, studny. Nemovité věci – pozemky parcelní čísla St. 26, 67/14, jsou situované při severozápadním okraji zastavěného území obce, severně při místní zpevněné komunikaci, ze které jsou přístupné. Na pozemku parc. č. St. 26, evidovaném v KN v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří, je postavený rodinný dům č.p. 82 jako volně stojící objekt osazený severní částí do svahu, průčelím orientovaným k jihu ke komunikaci. Dům je součástí původní zástavby, jednotlivé domy jsou od sebe oddělené úzkými dvorky, při východní hranici dvorku je dřevěná kůlna. Před dome je malá oplocená předzahrádka. Pozemek parc. č. 6714 evidovaný v KN v druhu pozemku jako ostatní plocha, jiná plocha, je přilehlý k pozemku parc. č. St. 26 severně, výškově nad dvorkem, přístupný po ocelovém žebříkovém schodišti, pod tímto pozemkem je zemní sklep přístupný ze dvorku, ve sklepě je kopaná studna, na pozemku je další dřevěná kůlna. Dům je dle šetření užíván min. 96 let, je napojený na veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu, k datu ocenění přípojka elektro a plynu bez měření. Lokalita je zařazená v územním plánu obce jak „BI – bydlení v rodinných domech“. Rodinný dům č.p. 82 Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, o jednom nadzemním podlaží, obsahuje v 1. NP vstupní chodbu, dva pokoje, z toho jeden orientovaný do ulice, jeden v zadní části domu do dvorku, kuchyň bez zařizovacích předmětů, spíž s kotlem ÚT, malou koupelnu podstandardního provedení s vanou a umývadlem a záchodem. Obvodové zdivo smíšené v průměrné tl. 60 cm, stropy dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, krytina tašková pálená dvoudrážková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní i vnější omítky vápenné, vnitřní keramické obklady v koupelně, dveře rámové výplňové, okna dřevěná dvojitá, podlahy prkna, v části dlažby, ústřední vytápění s plynovým kotlem, rad. Deskové, elektroinstalace 230, 400 V, zdroj teplé vody el. bojler. Přípojka elektro a plynu jsou odpojené od veřejné sítě, bez měření. Dům nebyl dlouhodobě udržovaný, nebyl temperovaný, větraný, užívaný, za poslední dobu došlo k výrazné degradaci stavby, zejména k morálnímu zestárnutí stavby, zejména tím, že od poslední prohlídky v roce 2022 došlo k rozsáhlému provlhnutí zdiva a podlah, ke vzniku plísní. Kůlna ve dvoře Přízemní nepodsklepený objekt ve dvorku, s pultovou střechou, jednoduchého provedení, dřevěná trámová konstrukce jednostranně obitá prkny, bez základů, přistavěný k sousednímu domu, objekt na konci své životnosti. Kůlna za domem Přízemní nepodsklepený objekt ve dvorku, s pultovou střechou, jednoduchého provedení, dřevěná trámová konstrukce jednostranně obitá prkny, bez základů, objekt na konci své životnosti. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).


Nejnižší podání: 734.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 734.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.