/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1541-EDD/23

Id. 1/4 na RD č.p. 98 a pozemcích, Kostelní Radouň, Jindřichův Hradec

Detailní popis:

Prodej z insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce! Nemovitost se nachází v obci Kostelní Radouň cca 7 km severně od Jindřichova Hradce, s minimální občanskou vybaveností a základní infrastrukturou. Je napojena pouze na autobusovou dopravu. Rodinný dům č.p. 98 stojí po pravé straně silnice v sousedství víceúčelového hřiště. Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4. Znalci nebyly dodány žádné podklady, ocenění bylo proto provedeno pouze na základě vlastní venkovní prohlídky. Údaje o stáří byly stanoveny odborným odhadem. Dispoziční řešení: Pravděpodobně je dům dispozičně řešený jako 3+1 s jednou bytovou jednotkou. Po levé straně přístavba garáže a hospodářské budovy. Ve dvoře samostatný objekt skladu na pozemku p.č. st. 159 o evidované výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Technické řešení: Standardní zděný dům z konce 50. a počátku 60. let minulého století pravděpodobně v původním stavu a standardně vybavený. Dům je postaven na pozemku p.č.st. 100 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve funkčním celku pozemky p.č. st. 159 o výměře 16 m2, pozemek p.č. 78/4 zahrada o výměře 704 m2 a pozemek p.č.78/5 ostatní plocha o výměře 85 m2.


Nejnižší podání: 575.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 575.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.