/ Elektronická dražba / Pohledávky / 1556-EDD/23

Pohledávky SCARBOLO s.r.o. v likvidaci

Detailní popis:

Předmětem veřejné dražby dobrovolné elektronické je níže specifikovaný soubor pohledávek, jejichž majitelem je společnost SCARBOLO s.r.o. v likvidaci, IČ: 241 92 422. Pohledávky vznikly z titulu poskytnutých půjček fyzickým osobám (budoucím zaměstnancům společnosti SCARBOLO s.r.o.). Ze sdělení zadavatele vyplynulo, že půjčky byly poskytnuty cizincům, kterým společnost vytvořila předpoklady pro jejich legální pobyt v ČR a současně zde mohli legálně pracovat po delší dobu. Celková nominální hodnota hodnoceného souboru pohledávek z titulu poskytnutých půjček činila k datu ocenění bez příslušenství 9 106 tis. Kč.


Nejnižší podání: 1.079.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.079.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.