/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 381-EA/24

Pozemek parc. č. 4020, k.ú. Ústí nad Labem

Detailní popis:

Město Ústí nad Labem je statutárním městem na severu Čech, leží v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem leží na soutoku řek Labe a Bíliny, mezi Českým středohořím a Krušnými horami. Leží severozápadně ve vzdálenosti 90 km od hlavního města Prahy, 180 km severovýchodně od města Plzeň, 130 km a 65 km jihovýchodně od německého města Dresden – Drážďany.

Katastrální území Ústí nad Labem, ve kterém se pozemek nachází, sousedí na východě s místní části Střekov, na jihu s Vaňovem a na západu s Hostovicemi. Severně se rozkládá Ústí nad Labem centrum. Nemovitá věc – pozemek zahrady, se nachází přímo v ulici Čajkovského, směrem na východ od břehu řeky Labe, v zahrádkářské kolonii na okraji zastavitelného území, která přes řeku sousedí s průmyslovou zónou. Podél přístupové komunikace vede železniční trať. V blízkém okolí do 1,5 km je dostupná komplexní občanská vybavenost. Železniční stanice hlavního nádraží Ústí nad Labem je vzdálena do 350 m, zastávka MHD do 150 m.

Pozemek parc. č. 4020, evidovaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2412, v druhu pozemku jako zahrada o celkové výměře 628 m2, který se prudce a kaskádovitě svažuje směrem k východní straně, k přístupové parcele č. 4286 - ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. Komunikace zpřístupňující pozemek je se zpevněným povrchem a ve vlastnictví města Ústí nad Labem. Pozemek zahrady je posledním krajním pozemkem v ploše BI – plochy vymezené k bydlení v rodinných domech městské a příměstské, o půdorysném tvaru podlouhlého obdélníku.


Nejnižší podání: 420.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 420.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.