/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1526-EDD/23

Podíl na RD č.p. 173, garáži a pozemcích, k.ú. Kostelec u Zlína

Detailní popis:

A) LV 1086 (spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na uvedených nemovitostech):
Jedná se o standardní přízemní rodinný dům č.p.173 se sedlovou střechou a volným půdním prostorem, nepodsklepený a samostatně stojící ve stávající rezidenční zástavbě. K objektu je přistavena přízemní vstupní veranda a do dvora přízemní hospodářský objekt. Objekt je postaven na pozemku p.č.st.229/1 o výměře 380 m2, za domem se nachází zahrada, pozemek p.č. 3/8 o výměře 164 m2. Stáří rodinného domu je odhadováno na asi 100 let - postaven ve 20. letech minulého století s průběžnou modernizací.
V době prohlídky byl objekt ve špatném stavebnětechnickém stavu, ke kompletní rekonstrukci prakticky všech prvků krátkodobé životnosti. Nemovitost se nachází v dolní části městské části Zlín - Kostelec, po levé straně ulice Zlínská - K Fojství. Dům je postaven v částečném svahu, při vjezdu z komunikace se v dolní části pod terasou nachází objekt garáže. Před domem je velká betonová terasa, na ní mimo RD, který je postaven do tvaru písmene „L“, stojí ještě hospodářské budovy.
Vstup do domu je ze dvora, naproti hlavního vstupu přes malou centrální předsíň je původní koupelna a vedle původní WC, vpravo vstup do malého sklípku. Po levé straně chodby se nachází vstup do původní prosklené verandy s okny situovanými na J a Z, dále ložnice.
Z hlavní chodby je samostatný vstup do kuchyně a dále do obývacího pokoje. Po levé straně schodiště směřující na půdu.
Nemovitost má vlastní studnu, je také napojena na místní vodovod a kanalizaci, dále provedena přípojka plynu a elektro. V objektu došlo k výměně oken, jinak je určen k celkové rekonstrukci.
Ve dvorním traktu mimo RD je dispozičně řešena ještě dílna a průchozí přístřešek, sloužící jako sklad.
Příslušenství objektu tedy tvoří přistavený hospodářský objekt ve dvoře, samostatná garáž a minimální venkovní úpravy kolem domu. Přípojky IS do ulice K Fojtství.

B) LV 1845: (spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na uvedených nemovitostech):
Před domem je vpravo přízemní polozapuštěná garáž na pozemku p.č.st. 229/2 o výměře 16 m2 zapsaná na LV 1845.

C) LV 1102 (spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na uvedených nemovitostech):
Mimo objekt potom pozemek p.č. 303/2 trvalý travní porost o výměře 1 756 m2.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 405.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 450.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.