/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1531-EODD/24

Výrobní hala Velký Šenov

Detailní popis:

Město Velký Šenov leží v okrese Děčín, v Ústeckém kraji, na pomezí Národního Parku České Švýcarsko, Lužických hor v západní části Šluknovského výběžku. Cca 16 km od Velkého Šenova leží jihovýchodním směrem město Rumburk. Město poskytující komplexní občanskou vybavenost je Varnsdorf ležící jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 25 km. Hranice s Německem je vzdušnou čarou vzdálena 5 km a nejbližší německé město Sebnitz leží do 9 km východním směrem. Ve Velkém Šenově je dostupná občanská vybavenost, žije zde okolo 1964 obyvatel a celková katastrální výměra činí 1 982 ha. Velký Šenov se dělí na místní části zvané Janovka, Knížecí, Leopolda, Malý Šenov a Staré Hraběcí. Nemovité věci se nachází v místní části Staré Hraběcí, která se nachází jihovýchodně od samotného centra ve vzdálenosti 1,25 km. Velký Šenov disponuje několika obchody, nabízí běžné služby, lékařskou péčí, dostatečnou kapacitou předškolních zařízení i ZŠ, dobrým, silničním, dále i železničním a autobusovým spojením, které jej propojuje s okolím. Tato lokalita je polohou a dostupností srovnatelná s podobnými částmi situovanými v pohraničí. Draženým objektem je zděná stavba haly s výrobními či skladovacími prostory s kancelářským zázemím, půdorysně obdélníkového tvaru o celkové zastavěné ploše 765 m2. Stavba stojí na pozemku parc. č. 233 jehož je součástí, pod č. p. 63, zapsaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba. Pozemek parc. č. 724/8, parc. č. 749/1 a prac. č. 749/2, které objekt obklopují, jsou v součtu o celkové výměře 2271 m2 a v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha. Na pozemku parc. č. 749/1 se dále nachází v katastru nemovitostí nezakreslená stavba při severovýchodním rohu haly, zhotovená z lodních kontejnerů, s plechovou střešní krytinou, která není stavebně spjata se stavbou haly na pozemku parc. č. 233. Tento objekt může sloužit jako další skladovací prostor. K datu místního šetření je uzavřena ze tří světových stran a její rozměry činí 11,75m x 5,7 m. Stavba haly je nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží. V jedné třetině objektu, v jeho západní části je však vytvořeno druhé nadzemní podlaží v podstřeší s celkovou plochou 176,5 m2 a světlé výšce v nejvyšším bodě 2,49 m, které může sloužit jako další skladovací prostor navíc ke zbývající ploše objektu v úrovni prvního nadzemního podlaží. Jedná se o původní objekt, postavený přibližně v 60. letech minulého století, který byl dle sdělení následně rekonstruován cca před 15-ti lety a dále stavebně přizpůsobován dle aktuálních požadavků vyplývajících z charakteru jeho dalšího využití. Před objektem haly na pozemku parc. č. 749/1 se převážně nachází zpevněná plocha s asfaltovým povrchem, která může sloužit pro parkování vozidel pro areál, případně může sloužit i jako venkovní skladovací prostor. Za objektem na pozemku parc. č. 749/2 se dále již nachází pouze travnatá plocha bez využití s nezakreslenou studnou o neznámých parametrech. Přístup k nemovitým věcem je zajišťován přes pozemek parc. č. 749/3 evidovaný v katastru nemovitostí – ostatní plocha se způsobem využití jako jiná plocha ve vlastnictví právnické osoby společnosti TRATEC – CS, s. r. o., Brtnická 57, Malý Šenov, 40778 Velký Šenov čili odlišné od osoby vlastníka objektu. dále souběžně navazuje pozemek parc. č. 989/1, který má charakter zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem (ul. Brtnická) ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 2.340.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 2.340.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.