/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1517-EDD/23

Id. 1/6 RD Doubice č.p. 27

Detailní popis:

Prodej podílu o velikosti id. 1/6 na uvedených nemovitostech v rámci insolvenčního řízení.

Předmětem jsou nemovité věci, a to pozemek parc. St. 116, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 27, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemek parc. č. 644, který objekt RD obklopuje. V katastru nemovitostí je evidován jako zahrada o celkové výměře 1549 m2 se vzrostlými stromy. Pozemky jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem č. p. 27. Na pozemku zahrady se dále nachází dřevěná stavba kůlny, která je jednostranně opláštěná, s pultovou střechou a plechovou střešní krytinou.

Samostatně stojící rodinný dům je podsklepený o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím, který pochází přibližně z roku 1918 a díky tomu patří k historické zástavbě této lokality. Nicméně není zahrnut do památkové zóny. Pozemek zahrady, a to parc. č. 644 je přiměřené velký, svažitý směrem k severozápadní straně. Rodinný dům je postaven ze smíšeného zdiva, s kamenným základem, pod sedlovou střechou, s klenbovými stropy v úrovni 1.PP.

V průběhu času na domě probíhala běžná údržba a v roce 1997 proběhla rekonstrukce v podobě výměny oken, dále v roce 2020 byl instalován nový zdroj tepla v podobě kotle na tuhá paliva se zásobníkem. Další zásadnější modernizace na objektu neproběhly. Dochovány zůstaly původní stavební prvky jako dlažby, vitrážová okna, dřevěné dveře s obložkami, dřevěné schody, kachlová kamna apod.

Objekt rodinného domu je o celkové dispozici 9+1, má v suterénu dva sklepní prostory, v 1.NP je umístěna kotelna, sklad, spíž, hlavní sociální zařízení s vanou a umyvadlem, samostatné WC, dále kuchyň s jídelnou a dva pokoje. Ve 2.NP se nachází druhé sociální zařízení se sprchovým koutem a umyvadlem, opět samostatné WC a pět pokojů. V podkroví domu jsou další dva pokoje.

Přístup a příjezd k nemovitým věcem je zajišťován po komunikaci s asfaltovým povrchem po pozemkové parcele č. 2129/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) ve vlastnictví: Obec Doubice, č. p. 50, 40747 Doubice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: el. přípojku, vodovodní řad a odvod splaškových vod je řešen jímkou na hranici pozemku. Objekt je vytápěn kotlem na tuhá paliva se zásobníkem a ohřev TUV zajišťován el. bojlerem.


Nejnižší podání: 490.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 490.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.