/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1502-EDD/23

Id. 1/2 RD Obecnice č.p. 1

Detailní popis:

Obec Obecnice leží v okrese Příbram, ve Středočeském kraji. Obecnice má jednu místní část zvanou Oseč. Nachází se přibližně 6,5 km severozápadním směrem od okresního města Příbram, kde je dostupná komplexní občanská vybavenost. Na západ od obce leží statutární město Plzeň, které je vzdáleno cca 70 km a na severovýchod v obdobné vzdálenosti leží statutární město Praha, které je dostupné po dálnici D4. V Obecnici žije okolo 1240 obyvatel. Katastrální území má celkovou rozlohu 544 ha. Nemovité věci se nachází v samotném centru obce. Omezená občanská vybavenost v podobě MŠ, ZŠ, obchodu s potravinami, restauračním zařízením a obecním úřadem s poštou, je od nemovitých věcí vzdálena do 200 m. V obci je dostupné pouze autobusové spojení, kdy zastávka autobusu se nachází přímo před nemovitými věcmi. Okolní zástavba je spíše smíšená. Nemovité věci, a to pozemek parc. St. 27/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 1 - zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemek parc. č. 36/1 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem. Předmětem dražby je samostatně stojící zděný rodinný dům, půdorysně obdélníkového tvaru o třech bytových jednotkách, každá z nich o celkové dispozici 3+1. Byt č. I umístěný v 1.NP a byt č. II ve 2.NP, každý o celkové užitné ploše 91,60 m2 byl znalci zpřístupněn. Stav bytu č. III o předpokládané užitné ploše 93,35 m2 nebylo z důvodu nezpřístupnění možné posoudit. Dům byl postaven na základech původní stavby. Podsklepen je pouze částečně, o dvou nadzemních podlažích pod sedlovou střechou s krytinou z eternitových šablon. Užitná plocha domu činí 357,77 m2. Dle sdělení byl dům kolaudován v roce 1993 a za svou životnost neprošel žádnou větší rekonstrukcí. Na domě probíhala pouze běžná údržba. Z inženýrských sítí dům disponuje el. přípojkou, dále je připojen na obecní vodovod a obecní kanalizaci. Vytápění domu je zajišťováno kotlem na tuhá paliva a ohřev TUV řešen el. bojlerem samostatně pro každou jednotku. Na pozemku zahrady parc. č. 36/1 je v jeho severní části stavba hospodářské budovy o zastavěné ploše cca 48 m2, dále skleník o přibližné zastavěné ploše 16 m2. Na pozemku zahrady se nachází také původní kopaná studna, která dříve zásobovala pitnou vodou původní objekt, na kterém nyní stojí dům. V současnosti studna slouží pouze k zalévání zahrady. Přístup k nemovitým věcem je zajištěn přes pozemek parc. č. 933 (ostatní plocha - ostatní komunikace), který je zatravněný a ve vlastnictví: obec Obecnice, č. p. 159, 26221 Obecnice a dále přes pozemek parc.č. 996/55 (ostatní plocha - silnice) ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, s asfaltovým povrchem.


Nejnižší podání: 1.250.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.250.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.