/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1544-EODD/23

RD Zabrušany

Detailní popis:

Nemovité věci, a to pozemek parc. St. 39, jehož součástí se stavba rodinného domu č. p. 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem č. p. 2. Předmětem je samostatně stojící zděný rodinný dům s kamenným základem, který je nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím, pod sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 3+1. Užitná plocha domu činí 91,25 m2. Dle sdělení prošel dům poslední rekonstrukcí v roce 2019, která spočívala ve výměně střešní krytiny, obnově některých nosných prvků, dále zateplení střechy, částečné zhotovení fasády, nové rozvody vody, nová elektroinstalace, zřízení domovní ČOV, úpravy vnitřních povrchů, vnitřních podlahových ploch, výměna oken, instalace sociálního zařízení a kuchyně se spotřebiči. Instalován zůstal pouze el. bojler pro ohřev TUV. Došlo také k demontáži kuchyňské linky včetně spotřebičů. Objekt rodinného domu v současnosti má absenci systému vytápění. Jako zdroj vytápění mohou být využita pouze krbová kamna umístěna v přízemí domu. Dům je napojen na el. přípojku, vodovodní řad a domovní ČOV. Ze severovýchodní strany na objekt RD navazuje přístavba kůlny, půdorysně obdélníkového tvaru o zastavěné ploše cca 18 m2, která je součástí parcely St. 39, v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn přes pozemek parc. č. 613/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), ve vlastnictví: Ústecký kraj, s asfaltovým povrchem a přes pozemek parc. č. 613/6 ve vlastnictví obce Zabrušany.


Nejnižší podání: 1.520.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.900.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.