/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1462-EDD/23

Podíl ve výši id. 11/24 k RD Hostín u Vojkovic, č.p. 48 a podíl ve výši id. 1/2 k pozemku p.č. St. 100, k.ú. Hostín u Vojkovic

Detailní popis:

Obec Hostín u Vojkovic leží ve Středočeském kraji v jižní části okresu Mělník v úrodné polabské nížině, v oblasti dříve nazývané Meziříčí, tj. území mezi řekami Vltavou a Labem před jejich soutokem u Mělníka. Obec leží při silnici č. II/101 z Neratovic na Kralupy nad Vltavou a sousedí s katastry Vojkovice, Bukol, Zálezlice, Újezdec a Dřínov. Na území obce se nachází několik památek – kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvonice u kostela a hřbitovní kaple Božího Těla. Obec má školu, školku, kanalizaci, ČOV, plynofikaci, vodovod. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 11/24 k pozemku parc. č. St. 52 o výměře 119 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 48, zaps. na LV č. 203, k.ú. Hostín u Vojkovic. Objekt pravděpodobně k asanaci, jeho stavebnětechnický stav neumožňuje jakoukoliv rekonstrukci, neboť v havarijním stavu jsou všechny prvky dlouhodobé životnosti (základy, zdivo, krov). Prvky krátkodobé životnosti jsou dožité. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ? k pozemku parc. č. St. 100 o výměře 296 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště. Jedná se pouze o pozůstatky původního objektu v KN vedené jako zbořeniště.


Nejnižší podání: 315.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 315.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.