/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1498-EODD/23

Objekty studia ČT Radvanice, Pikartská ulice

Detailní popis:

Dražené nemovité věci leží přibližně 4 km na východ od samotného centra statutárního města Ostrava. Potenciál tato lokalita skýtá spíše pro investory, kteří zde mohou situovat zázemí firem na periferii města s výbornou dostupností centra Ostravy. Dražené nemovité věci jsou umístěny v ulici Pikartská, přímo v průmyslovém areálu společnosti VVUÚ, a. s., který je situován odlehleji od okolní zástavby. Svým umístěním je atraktivní zejména pro investory z hlediska možnosti komerčního využití. V širším okolí je stávající zástavba tvořena jak průmyslovými objekty, tak i zástavbou rodinných domů. Nejbližší zastávka MHD se nachází přímo před branami areálu a umístění nemovitých věcí v rámci této lokality má obecně spíše pozitivní vliv na cenu obvyklou z hlediska charakteru jejich možného využití.

Jedná se o zděnou stavbu o charakteru multifunkční budovy s kancelářskými, skladovacími nebo výrobními prostory, půdorysně obdélníkového tvaru o celkové zastavěné ploše 2064 m2. Součástí je oplechovaná stavba – skladovací prostor.

Budova je nepodsklepená, o 2 NP, kdy v její JV části je vyvýšena do celkově 5 NP. Původní objekt postaven v r. 1984 a v průběhu jeho životnosti byl postupně rekonstruován dle aktuálních požadavků vyplývajících z charakteru jeho dalšího využití. Současná podoba stavby byla dokončena v roce 2004, kdy majitelem byla již České televize a jejím potřebám byl celý objekt stavebně přizpůsoben.

SZ část budovy v úrovni 1.NP slouží především pro parkování přenosových vozů a dalších automobilů, dále jako dílny, sklady a prostor studia. V této části je také umístěn nákladní hydraulický výtah. V JV části objektu je pak v rámci 1.NP situován hl. vstup do budovy s halou, recepcí a dalšími prostory vhodnými ke kancelářskému využití společně se soc. zázemím. 2.NP je dispozičně téměř totožné s 1.NP a s možností obdobného využití jednotlivých prostor. Samotný prostor studia má v úrovni 3.NP jako pochozí nosnou konstrukci ocelový rošt. I tuto plochu lze v případě drobné investice uzpůsobit a využít ji jako ostatní či skladovací prostor.

Nástavba 3.NP a 4.NP v JV části objektu má převážně charakter prostor vhodných ke kancelářskému využití. Ve všech jednotlivých podlažích je dostatečná kapacita soc. zařízení - (umyvadla, toalety, sprchové kouty) a to jak pro ženy, muže, tak i osoby s tělesným postižením.

5.NP má čistě charakter technického zázemí objektu. Je zde strojovna výtahu a technická místnost, zdrojem vytápění celého objektu je 7 plynových kotlů. Podlaží má nejnižší stupeň využitelnosti z hlediska užitné plochy, jelikož není půdorysně rozšířeno jako předešlá podlaží 3. NP a 4. NP.

Přístup k draženým nemovitým věcem je zajišťován přes pozemek parc. č. 3287/1 evidovaný v katastru nemovitostí – ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha a pozemek parc. č. 3287/36 rovněž jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace, oba ve vlastnictví právnické osoby areálu VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, Radvanice, 71600 Ostrava.


Nejnižší podání: 30.000.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 30.100.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.