/ Klasická aukce / Nemovitosti / 351-A/23

RD Vranovice u Prostějova

Detailní popis:

Prodej nemovitostí nejvyšší nabídce.

Přístup k nemovitým věcem je zajištěn přes pozemek parc.č. 727/1 (ostatní plocha -jiná plocha), dále parc. č. 733 ve vlastnictví: Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice 31, 79808 Vranovice-Kelčice a dále přes parc. č. 733 (ostatní plocha - silnice) ve vlastnictví Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40 a, Hodolany, 77900 Olomouc.

Nemovité věci, pozemek parc. 136 jehož součástí se stavba rodinného domu č. p. 1, dále pozemek parc. č. 138/1 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, který spolu se stavbou hlavní tvoří jednotný funkční celek. Objekt rodinného domu je řadový, koncový a svým tvarem odpovídá písmenu L. První část domu je po kompletní rekonstrukci, dvoupodlažní, pod sedlovou střechou s krytinou z betonových tašek, zateplena kontaktním zateplovacím systémem, okna plastová s izolačním dvojsklem a plastovými vstupními dveřmi. Tato část domu, s hlavním vstupem do objektu prošla celkovou rekonstrukcí v roce 1999, kdy došlo k podřezání objektu, vylití nových podlah včetně izolací a kompletním úpravám v rámci interiéru. Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a stropní dřevěné trámy. Vše ostatní bylo stavebně obměněno. V této části objektu se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 2+1.

V minulosti bylo plánováno pokračování rekonstrukce (rozšíření stávající dispozice) v rámci bezprostředně navazující hospodářské části, která na objekt RD navazuje, kdy její obvodové zdivo je z přiznaného cihlového zdiva pod sedlovou střechou a rovněž s krytinou z betonových tašek. Dle podkladů je obytná plocha RD 105 m2.

Dům je napojen na plynovodní přípojku, dle sdělení dále disponuje i tepelným čerpadlem vzduch/vzduch a ohřev TUV je zajišťován prostřednictvím plynového kotle. Dále je objekt napojen na el. přípojku, vodovodní řad a obecní kanalizaci.

Dále se v jižní části pozemku parc. č. 136 nachází do země zapuštěný, foliový bazén s krytem z polykarbonátu o přibližné zastavěné ploše 32 m2.

Pozemek parc. 138/1 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada je nepravidelného půdorysného tvaru o celkové výměře 684 m2 a k tomuto účelu využíván.

Předmět aukce přejde na vítěze aukce ve stavu, jak v době konání aukce stojí a leží.


Nejnižší podání: 3.550.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.550.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.