/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 348-EA/23

Areál ŠENOV s rozsáhlými pozemky a SILO

Detailní popis:

Areál se nachází v Šenově, k.ú. Šenov u Ostravy a okrajové části města Havířov, v k.ú. Šumbark, mezi silnicí č. I/11 a ul. Těšínská. Přístup a příjezd přes parc. č. 1816/1, který je ve vlastnictví MS kraje. Jedná se o budovu vrátnice. Zast. plocha 73 m2. Užitná plocha 62 m2. Dále se jedná o budovu původního mlýna. Stavba je ŽB konstrukce s plochou střechou. Technologie byla odvezena (vytrhána z nosných konstrukcí), elektroinstalace nefunkční, vytápění není. Využití pouze ke skladování. Užitná plocha 10 187,65 m2. Dále prostory příjmu obilí a předčistírny, kterou tvoří 54 skladovacích komor (buněk) o různém půdorysu a výšce 45 m, které vytvářejí stavební objekt monolitické železobetonové konstrukce. Dále jsou v objektu situovány prostory komunikační (schodiště, osobní a nákladní výtah) a prostory rozvodu energie, signální vedení ASŘ a rozvodu médií. Užitná plocha činí 4 000,75 m2. Stavba k odstranění na parc. č. 2775/13, zůstaly pouze obvodové zdi a ruiny budovy na parc.č. 2775/14. Objekt železničního příjmu zrna (objekt s přístřeškem z ocelové konstrukce). Zast. plocha 761 m2. Užitná plocha cca 700 m2. Železniční příjem nefunkční (vytrhané koleje). Budova ke skladování. Budova trafostanice. Technologie trafostanice, umístěná v trafostanici je zahrnuta v majetkové podstatě. Zast. plocha 312 m2. Užitná plocha cca 250 m2. Podíl ve výši id. 9/10 na LV č. 3335, výměra pozemků 74 532 m2. Jedná se o soubor pozemků umístěný jižně pod areálem mlýna (sila). Na pozemcích se nachází v části zpevněný povrch (převážně štěrkový), dále se zde původně nacházela železniční vlečka. Pozemky na LV č. 723, výměra pozemků 46 965 m2. Z toho ve funkčním celku se stavbami je 36 173 m2 (vyjma parcel p.č. 2775/2, 2775/13, 2775/14, 3385, 3386, 3387). Pozemky p.č. 3385, 3386 a 3387 jsou orná půda a trvalý trávní porost. V územním plánu jsou pozemky zahrnuty v ploše určené k bydlení. Pozemky na LV č. 1220, výměra pozemků 11 115 m2. Pozemky mimo průmyslový areál, podél sjezdu ze silnice 11 na ul. Ostravská. Na pozemcích byla původně železniční vlečka. Pozemky jsou z větší části zarostlé, pouze na malé části je zpevněný povrch. Venkovní úpravy sestávají z přípojek IS (elektro, vody a kanalizace), zpevněných ploch (převážně asfaltové a štěrkové), oplocení kolem areálu. Technologie sestává z technologie železničního příjmu, technologie vyskladnění zrna, systému aspirace dopravních cest, systému centralizovaného automatizovaného řízení a ovládání příjmu a vyskladnění zrna. Trvalé porosty – na pozemcích se nachází stromy a keře – neudržované, vzniklé náletem nebo opadem semen. Součástí je přepravní a skladovací technologie v objektu Obilné silo, 2 pohledávky z majetkové podstaty, 3 ks distribučních transformátorů, liniová podzemní stavba – rozvody pitné vody v areálu.


Nejnižší podání: 36.200.000, - Kč

Cena dosažená vydražením: 22.100.000, - Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.