/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1478-EDD/23

Objekt rod. rekr., k.ú. Sázava u Davle

Detailní popis:

Zpeněžení nemovitostí v rámci insolvenčního řízení dlužníka nejvyšší nabídce. Rekreační chata se nachází v katastrálním území Sázava u Davle, obci Davle. Přístup k pozemkovým parcelám a chatě je po zpevněné komunikaci místního významu. Pozemky s chatou se nacházejí mezi řekou Sázavou a železniční tratí v mírně svažitém terénu. V dané lokalitě je z inženýrských sítí proveden pouze elektrický proud, ostatní inženýrské sítě nejsou v dané lokalitě vybudovány. Jedná se o lokalitu zastavěnou rekreačními chatami vyhledávanou pro svoji polohu k hlavnímu městu Praha s dojezdovými vzdálenostmi do 20 km. Městys Davle má vybudovánu rozšířenou infrastrukturu odpovídající velikosti obce a rekreačnímu provozu. Obec je napojena na železniční trať a příměstskou dopravu hlavního města. Chata vybudovaná kolem roku 1960 a v letech 2010 do současnosti upravována a dostavována. Spodní část je zděná na základových pasech a vrchní část chaty je dřevěné konstrukce oboustranně obíjené. Zastřešení je provedeno mírně sedlovým krovem s bedněním pokrytým eternitovými šablonami. Klempířské prvky jsou provedeny kompletně. Venkovní stěny jsou opatřeny impregnačním nátěrem a omítkou, vnitřní stěny jsou dřevěné opatřené nátěrem a zděná část omítkou. V sociálních zařízeních provedeny keramické obklady. Okna dřevěná, dveře do dřevěných zárubní a ocelových zárubní dřevěné. Podlahové konstrukce z keramické dlažby a plovoucích podlah. Vytápění objektu krbem a kamny. Kopaná studna vyskružená s ručním a elektrickým čerpadlem. Ohřev TÚV je zajištěna elektrickým bojlerem. Zařizovací předměty v sociálním zařízení jsou ve standardním provedení. Chata je celoročně obývána. K chatě patří kolna nacházející se při vstupu na pozemek vlevo, oplocení, studna a trvalé porosty. Dále venkovní úpravy - schodiště a zpevněné plochy.


Nejnižší podání: 3.118.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.118.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.