/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1469-EDD/23

Pozemky pod budovami v areálu Brno – Horní Heršpice

Detailní popis:

Dražené pozemky se nachází v Krajském městě Brno, po levé straně ulice Kaštanové asi 500 m od sjezdu z D1 a D2 – exit 196. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Předmětem dražby jsou pouze pozemky pod stavbami p.č. 895, p.č. 899 a p.č. 900. Stavby jsou ve vlastnictví třetí osoby. Dle platného SÚP města je celý areál veden jako plocha pro stavby dopravní infrastruktury (dopravní řešení ulic Kaštanová, Hněvkovského, Sokolská). Přístup k draženým pozemkům není zajištěn přímo z veřejné komunikace. Pozemky jsou přístupné přes pozemek ve vlastnictví jiné osoby, a to parc. č. 896/1. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 5.000.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 5.150.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.