/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1468-EDD/23

Výrobně-skladovací areál Brno – Horní Heršpice

Detailní popis:

Dražené nemovitosti se nachází v Krajském městě Brno v areálu prodejny stavebnin po levé straně ulice Kaštanové asi 500 m od sjezdu z D1 a D2 – exit 196. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Areál sestává z několika objektů. Předmětem dražby jsou stavební objekty na pozemcích p.č. 902 a p.č. 903 včetně pozemků p.č. 902 a p.č. 903. Dle platného SÚP města je celý areál veden jako plocha pro stavby dopravní infrastruktury (dopravní řešení ulic Kaštanová, Hněvkovského, Sokolská). Areál je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě města a je příjezdný z veřejné komunikace. Dražený objekt na části pozemku p.č. 902 z uliční strany prázdný, ve dvorní části užívaný jako sklad a kanceláře. Objekt na části pozemku p.č. 903 z uliční strany užívaný jako sklad a expedice cukru, ve dvorní části užíván jako sklad. Celý areál je oplocený, po areálu provedeny rozvody dešťové kanalizace s napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci, splaškové kanalizace napojené na veřejnou kanalizaci a centrální ČOV, dále rozvody vody, plynu, el. energie a zpevněné komunikace. Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.


Nejnižší podání: 7.500.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 10.050.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.