/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 306-EA/21

Spol. podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku p.č. 2828/42, k.ú. Nedakonice

Detailní popis:

Předmětem prodeje formou elektronické aukce je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví pozůstalého Bohumila Vaďury, naposledy bytem: Polešovice 202, 687 37 Polešovice. Soubor věcí nemovitých je zpeněžován formou elektronické aukce pod názvem „Spol. podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku p.č. 2828/42, k.ú. Nedakonice“ a je tvořen těmito nemovitostmi: Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku p.č. 2828/42, o výměře 670 m2, druh pozemku ovocný sad, způsob ochrany zemědělský půdní fond zapsáno na LV č. 1499 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Katastrální území Nedakonice, obec Nedakonice, okres Uherské Hradiště (dále jen jako „předmět prodeje“). Popis předmětu prodeje formou elektronické aukce: Jedná se o podíl na pozemku v k.ú. Nedakonice, druh pozemku ovocný sad, způsob ochrany zemědělský půdní fond. Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.


Nejnižší podání: 1.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 1.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.