/ Klasická dražba / Pohledávky / 1470-DD/23

Pohledávky CE WOOD, a.s.

Detailní popis:

Předmětem dražby je soubor níže specifikovaných pohledávek dlužníka CE WOOD, a.s. se sídlem: Zlín, Stráže 3662, PSČ 760 01, IČ: 607 45 479.
Soubor pohledávek je dražen pod názvem: „Pohledávky CE WOOD, a.s.“:
- pohledávka za dlužníkem Vladimírem Rokytou, IČ 12663786 - přihlášená do oddlužení manželů Vladimíra Rokyty a Vladimíry Rokytové pod sp. zn. KSOS 25 INS 16144/2019 pod číslem přihlášky P9; v současné době činí výše pohledávky 57.855,04 Kč
- pohledávka za dlužníkem Lubomírem Süssem - pohledávka vymáhána v exekuci vedené u EÚ Zlín, Mgr. Marka Jenerála pod sp. zn. 177 EX 33208/13, v současné době činí výše pohledávky 119.973,58 Kč
- pohledávka za dlužníkem Vlastou Čukovičovou - přihlášená do oddlužení Vlasty Čukovičové vedené pod sp. zn. KSOL 41 INS 22378/2017 pod číslem přihlášky P1; v současné době činí výše pohledávky 29.947,57 Kč


Nejnižší podání: 14.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 14.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.