/ Elektronická aukce / Nemovitosti / 325-EA/22

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemkům k.ú. Křenovice u Slavkova

Detailní popis:

Obec Křenovice je obec nacházející se v jihozápadní části okresu Vyškov, v Jihomoravském kraji. Křenovice leží na potoce Rakovci 19,5 km jihozápadně od okresního města Vyškova, 4 km stejným směrem od města Slavkova u Brna a 17 km jihovýchodně od Brna. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 210 m n. m. (potok Rakovec) a 250 m n. m. (tratě Zadní a Vinohrady). Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Pozemky na severovýchodním okraji katastru obce na hranici s k.ú. Slavkov u Brna a Holubice. Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1315/15 a parc. č. 1315/33 zaps. na LV 835, k.ú. Křenovice u Slavkova. Zemědělské pozemky ve stávajících obhospodařovaných lánech po levé straně silnice mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi. Pozemky bez závad.


Nejnižší podání: 21.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 21.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.