/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1441-EDD/22

Podíly na pozemcích k.ú. Hodonín

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou podíly ve výši 2/762 k pozemkům zaps. na LV č. 1175, 17190, 17552 a 20160, k.ú. Hodonín, které nachází v blízkosti města Hodonín s kompletní občanskou vybaveností a infrastrukturou.

LV č. 1175
Pozemky jsou situovány na východním okraji katastru města v údolní nivě řeky Moravy.
Lesní pozemky s lesními porosty v záplavovém území řeky Moravy. Porosty různého stáří se zakmeněním v průměru kolem 50 %. Všechny pozemky v singulárním podílu.

LV č. 17190
Pozemky jsou situovány na východním okraji katastru města Hodonín v sousedství NS ENAPO.
Pozemky vedené jako ostatní plochy v zastavitelném území města.

LV č. 17552
Pozemky jsou situovány na východním okraji katastru města v údolní nivě řeky Moravy.
Jedná se o travní porosty a ornou půdu v záplavovém území řeky Moravy. Všechny pozemky v singulárním podílu.
Dále pozemek v zahrádkářské kolonii ve stejné lokalitě – zastavěná plocha pod stavbou zahradní chatky parc. č. St. 9305/1 a přilehlý pozemek zahrady p. č. 792/1.

LV č. 20160 Pozemky jsou situovány na východním okraji katastru města v údolní nivě řeky Moravy.
Lesní pozemky s lesními porosty a ostatní plochy v záplavovém území řeky Moravy. Porosty různého stáří se zakmeněním v průměru kolem 50 %. Všechny pozemky v singulárním podílu.


Nejnižší podání: 75.500,- Kč

Cena dosažená vydražením:

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.