/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1453-EDD/22

Pozemek parc. č. 2940/17, k.ú. Bělá nad Radbuzou

Detailní popis:

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2940/17 o evidované výměře 475 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek slouží jako orná půda zemědělské činnosti. Pozemek se nachází na severozápadní okraji obce Bělá nad Radbuzou nad stávající rezidenční zástavbou, z hlediska platného územního plánu veden jako případná rezerva pro další rezidenční zástavbu. Pozemek je bez závad, zatím bez inženýrských sítí. Inženýrské sítě se nachází ve vzdálenosti asi 150 m v ulici Luční.


Nejnižší podání: 33.500,- Kč

Cena dosažená vydražením: 50.500,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.