/ Klasická dražba / Nemovitosti / 1411-DD/22

Pozemky k.ú. Nemochovice

Detailní popis:

Předmětem dražby jsou nemovitosti - pozemky uvedené na LV č. 1041, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Nemochovice, obec Nemochovice a okres Vyškov a podílu o velikosti id. 1/2 na LV č. 1075, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Nemochovice, obec Nemochovice a okres Vyškov.

Jedná se převážně o zemědělské pozemky užívané jako „orná půda”, situované v katastru celé obce. Část pozemků vedených jako ostatní plocha v užívání ostatní komunikace jsou začleněny do obhospodařovaných lánu a tvořily pravděpodobně přístupové polní cesty. Pozemky p.č. 4239/44 až p.č. 4239/158 vedené jako ostatní plochy, jsou součástí areálu zemědělského družstva a jsou určeny k zástavbě (průmyslová zóna).

LV 1041: Pozemky vedené jako orné a ostatní plochy z hlediska platného SÚP určeny pouze k zemědělské výrobě. Dále pozemky v areálu zemědělského družstva z hlediska platného SÚP určeny k zástavbě komerčními objekty.

Součástí pozemku p.č. 142/7 zapsaném na LV 1041 je zemědělský objekt sloužící ke skladování. Přízemní, zděná stavba se sedlovou střechou, standardně vybavená pro dané užívání.

LV 1075: Pozemek vedený jako neplodná půda.

Celková plocha pozemků činí 146 898 m2.


Nejnižší podání: 3.305.000,- Kč

Cena dosažená vydražením: 3.711.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.