/ Elektronická dražba / Nemovitosti / 1445-EDD/22

Nemovité věci a ochranné známky IDA

Detailní popis:

Provozní areál běloveské IDY se nachází v okresním městě Náchod v Královéhradeckém kraji, k.ú. Běloves.
Dražený areál je situován na východním okraji města mezi ulicemi Kladská a Polská v rezidenční zástavbě města. Celý areál je napojen na všechny inženýrské sítě a je oplocen.
Okresní město Náchod leží na hranici s Polskem s kompletní občanskou vybaveností a infrastrukturou asi 35 km severovýchodně od Krajského města. Běloves je stavebně srostlou součástí města.

Celkový popis nemovitých věcí
Areál sestává z několika objektů, hlavním je průmyslová montovaná hala na pozemku p. č. st. 490, dále původní administrativní budova s přístavbou vrátnice na pozemcích p. č. st. 491, objekt garáží na pozemku p. č. st. 488 a objekt trafostanice na pozemku p. č. st. 489. Mimo oplocený areál je vyčleněn již asanovaný objekt na pozemku p. č. 783. V areálu provedeny venkovní úpravy – oplocení, zpevněné plochy a rozvody IS k jednotlivým objektům. Areál se nachází v záplavovém území.

Hlavní výrobní objekt na pozemku p. č. st. 490
Jedná se o samostatně stojící výrobní halový objekt postavený jako přízemní těžký montovaný železobetonový skelet o zastavěné ploše 5.420 m2.
Dispoziční řešení: vlastní hala rozdělena v části zděnými příčkami na jednotlivé výrobní úseky.
Technické řešení: montovaný žb. skelet osazený na patkách s montovaným opláštěním. Vnitřní dělící příčky jsou zděné, žb. montované sloupy, žb. příhradové předpjaté vazníky, střešní panely s mírným spádem, střešní světlíky ocelové, osazené na střešních vaznících. Kompletní klempířské konstrukce z pozink. plechu, živičná svařovaná krytina. Opláštění montované ze stěnových panelů. Vnitřní omítky vápenné, štukové, venkovní stříkané, břízolitové, podlahy betonové s potěrem upravené pro těžký provoz značně poškozené. Okna ocelová s dvojsklem, plechová vrata. V objektu prakticky nefunkční všechny vnitřní rozvody.
Stavebnětechnický stav objektu je velmi špatný. Výrobní hala má v dobrém stavu pouze prvky dlouhodobé životnosti (základy a nosný systém). Ostatní konstrukce či vybavení se buď nevyskytují nebo jsou zdevastované.
Část objektu v severovýchodní části hlavní haly je pronajímána ke garážování autobusů – nájemné ve výši 10 000 Kč měsíčně.
Ostatní prostory hlavní haly jsou k pronájmu pouze podmíněně vhodné – skladování materiálu v netemperovaných prostorách.

Administrativní budova s přistavenou vrátnicí na pozemku p. č. st. 491
Dispoziční řešení: třípodlažní objekt, v I. NP společné prostory – šatny, jídelna a skladové zázemí, ve II. a III. NP podélná chodba, po obou stranách potom jednotlivé kanceláře. Jednotlivá podlaží doplněna o sociální zařízení. II. NP objektu je propojeno proskleným krčkem s výrobní halou. Objekt zdevastovaný ke kompletní nákladné rekonstrukci nebo demolici.
Technické řešení: zděný objekt s keramickými panelovými stropy a montovaným žb. schodištěm, plochá střecha, zavěšený fasádní systém z hliníkových rámů s prosklenými výplněmi doplněný o břízolitové omítky. Vnitřní omítky štukové kombinované s keramickými obklady Dřevěná zdvojená okna, dřevěné vnitřní dveře. Betonové podlahy a kombinace keramické dlažby a PVC. Vnitřní instalace nefunkční.
Pronájem administrativní budovy je vzhledem k jejímu stavebně technickému stavu nemožný. Objekt je vhodné asanovat.

Skladový objekt na pozemku p. č. st. 488
Dispoziční řešení: skladové prostory
Část skladového objektu bez čp/če je pronajata ke garážování motocyklů – nájemné ve výši 500 Kč měsíčně.
Technické řešení: jednopodlažní nepodsklepená zděná stavba garáží, částečně otevřená stavba, pultová střecha. Stáří asi 50 roků.

Objekt trafostanice na pozemku p. č. st. 489
Technické řešení: typová zděná trafostanice plní doplňkovou funkci a na věcnou a na celkovou obvyklou cenu areálu nemá vliv.
Pozemek je v pronájmu ČEZ Distribuce za 6 000,- Kč ročně.

Asanovaný objekt na pozemku p. č. 783
Přízemní zděná autobusová zastávka přístupná pouze z ulice Kladské. V současné době již asanována a pozemek označen p. č. 783.

Pozemky o celkové výměře 19.061 m2.

b)
Běloveská kyselka z pramene IDA
číslo přihlášky 90967, ochranná známka registrovaná pod č. 195083
Nejstarší ochranná známka ze souboru (Běloveská kyselka z pramene IDA, ochranná známka č. 195083) je registrovaná na základě přihlášky č. O-90967 z 30.06. 1994 a Ing. Marian Khalifa, Ph.D. dle rejstříku ochranných známek ČR se stal jejím vlastníkem 15.11. 2001, když ji získal od akciové společnosti LÁZNĚ BĚLOVES, a.s.

Léčivá voda IDA, číslo přihlášky 456250, ochranná známka registrovaná pod č. 299066,
Minerální voda IDA, číslo přihlášky 456251, ochranná známka registrovaná pod č. 299067,
Běloveská kyselka IDA, číslo přihlášky 488481, ochranná známka registrovaná pod č. 361098,
IDA, číslo přihlášky 488482, ochranná známka registrovaná pod č. 356057,
Léčivá voda IDA, číslo přihlášky 503144, ochranná známka registrovaná pod č. 345275,
Minerální voda IDA, číslo přihlášky 503145, ochranná známka registrovaná pod č. 345276.

Výše specifikované ochranné známky již přihlašoval Ing. Marian Khalifa, Ph.D. sám a jejich priorita je z let 2008 až 2013.


Nejnižší podání: 17.227.500, - Kč

Cena dosažená vydražením: 39.000.000,- Kč

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o. Zásady používání webových stránek a zpracování osobních údajů.